Power BI Online Demo

Na in de vorige blog Power BI Desktop besproken te hebben gaan we nu dieper in op het bewerken en opschonen van de data en het delen van dashboards met collega’s. Ook  nu proberen we de hoeveelheid tekst tot een minimum te beperken en hebben we weer een demo-film gemaakt van de mogelijkheden.

Vaak is het nodig om de data op te schonen voordat deze daadwerkelijk gebruikt kan worden in rapportages. Bijvoorbeeld het hernoemen van de kolommen maar ook het opschonen van de data zelf. Daarbij kan gedacht worden aan het verwijderen van spaties, voorloopnullen of lege regels. In ons voorbeeld bevat de Regio kolom alle provincienamen met daarachter de toevoeging (PV) van provincie. In de demo laten we zien hoe dit eenvoudig verwijdert kan worden en de rest van de data in tact blijft.

Zodra een rapport of dashboard interessante informatie bevat wil de maker dit wellicht graag delen met collega’s.  Dit kan natuurlijk door het delen van het Power BI Desktop bestand. Maar nog eenvoudiger is het om het rapport te publiceren via www.powerbi.com. In dat geval dient er eerst een (gratis) account aangemaakt te worden. Vervolgens kan het rapport via een browser opgevraagd worden. Het rapport is net zo interactief en het kan ook in de browser aangepast worden. Er kunnen dashboards gemaakt worden over meerdere rapporten en deze kunnen weer gedeeld worden met collega’s.

In onderstaande demo-film worden bovenstaande stappen uitgelegd. Daarbij maken we weer gebruik van de dataset van het CBS zoals in de vorige blog. Het eindresultaat vind u daaronder, een interactief rapport.

Rapport in volledig scherm
Disclaimer: zowel de CBS link als Power BI Desktop kunnen wijzigen. Wij proberen deze blog up to date te houden, maar mocht u toch op onvolkomenheden stuiten; neem dan gerust contact met ons op via info@volda.nl

Comments are closed